Nokian Tyres
TỔNG QUAN
THAY ĐỔI
THAY ĐỔI HÀNG NGÀY Thể hiện Giá mua Thực tế
THẤP NHẤT
CAO NHẤT
Traders Trend Các Diễn biến Mua và Bán trên thị trường toàn cầu
Đã bán
Đã mua
BÁN
CHÊNH LỆCH TRÊN MỖI ĐƠN VỊ
BÁN CÓ LỜI
KÝ QUỸ BAN ĐẦU
MUA
ĐÒN BẨY
MUA CÓ LỜI
DUY TRÌ

Mở Tài khoản Live

và bắt đầu giao dịch

Mở Tài khoản Live

Khám phá điều gì đang biến động thị trường ngày hôm nay khi bạn đọc tin tức kinh tế mới nhất và bắt kịp mọi thứ bạn đã bỏ lỡ.