$490 million contract for Signet Jewelers

$490 million contract for Signet Jewelers

The diamonds retailer is ready to close a new deal in a bid to reach younger shoppers

Signet Jewelers agreed to buy the Diamonds Direct USA – an off-mall jewelry chain – for $490 million in cash. Through this deal, the first is looking to reach younger customers and be closer to its goal of $9 billion in revenue.

The agreement, which is expected to close in the fourth quarter of fiscal 2022, is currently subject to customary closing conditions and regulatory approval.

Along with the deal, news came a revised revenue outlook. According to Signet, total revenue is seen between $1.42 billion and $1.45 billion, with up to 12% of same-store sales growth. This marks the second time when Signet has increased its forecast. Previously, the company announced a revenue between $1.26 billion and $1.31 billion. Analysts are more optimistic, projecting revenues of $2.10 billion.

Moreover, Signet said consumer demand is high ahead of the holidays and is not having supply chain disruptions like its peers in the retail industry.

Following the news, Signet share price jumped more than 3%. Year to date, the price is up 200%.

Sources: cnbc.com, Nasdaq.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây