Interest rate talks move the markets

April 06, 2022
Interest rate talks move the markets

Investors are cautious in the premarket. Fed minutes in the spotlight

The US stocks are expected to open lower today as investors are looking for the release of the minutes of the last Federal Reserve meeting, expecting clues on future monetary policy. At last month’s meeting, the policymakers decided to raise interest rates for the first time since 2018. A more aggressive approach could be in sight to keep inflation in check. Federal Reserve Governor Lael Brainard called for interest rate increases and rapid reductions to the Fed’s balance sheet to bring the US’ monetary policy to a “more neutral position” later this year.

USA30 lost 0.5%, while USA500 traded 0.7% lower. TECH100 dropped 1.1%.

Oil prices edged higher today as traders are balancing supply concerns on the back of new sanctions on Russia. Investors are fearful of a weaker demand after the build-up in US crude inventories and an extended COVID-19 lockdown in Shanghai. According to the American Petroleum Institute (API) data, the crude stocks rose for the first time in three weeks – just over 1 million barrels.

US crude oil traded 1.7% higher at $103.72 per barrel, while Brent increased 1.3% to $108.06 a barrel.

Sources: cnbc.com, investing.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

USA500
arrow
usa500 chart
USA30
arrow
usa30 chart
TECH100
arrow
tech100 chart
BrentOil
arrow
brentoil chart
OIL
arrow
oil chart