Lyft tops earnings estimates

February 09, 2022
Lyft tops earnings estimates

The ride-hailing company – Lyft – announced Q4 2021 results that beat top and bottom EPS and revenue estimates

Despite the challenges posed by COVID-19, Lyft managed to end the last quarter of 2021 mainly on a high note. It reported an adjusted EPS of 9 cents, topping by 1 cent the expectations. The revenue came in at $970 million, significantly higher than $940.1 million expected by the market, and marked a 70% year-over-year increase.

For the last quarter of 2021, Lyft reported 18.73 million active riders, up nearly 50% year over year. However, the figures fell short of the 20.2 million riders for the quarter.

Even though demand started to pick up, Lyft expects the omicron surge to drag down the earnings for Q1 2022, projecting a revenue as high as $850 million. As far as the number of active riders is concerned, the company didn't provide clear guidance, but it expects rides to decline quarter over quarter slightly.

The markets weren't pleased that omicron would weigh on Q1 2022 numbers. At the moment of writing, Lyft's stock price was down 1%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Lyft
arrow
lyft chart