New highs for Ethereum

November 08, 2021
New highs for Ethereum

The crypto market started the week on a positive note

The world second largest cryptocurrency – Ethereum – went up more than 4% on Monday, hitting an all-time high above $4,700. The crypto is undergoing a significant upgrade, which investors hope, will make the network faster and more environmentally friendly. The latest step in its network came last month when an upgrade called Altair went live.

At the same time, Bitcoin climbed 7% to $66,250, slowly but surely decreasing from the $66,900 record set in late October. Bitcoin’s movement followed the listing of the first US bitcoin futures exchange-traded fund.

At that time, crypto enthusiasts praised the move as a sign of growing acceptance for digital assets on Wall Street.

Moreover, Australia’s biggest bank announced it would offer crypto trading to customers. Also, last week, the New York Mayor-elect, Eric Adams, revealed that he will receive his first three paychecks in bitcoin and signaled his intention to make the city the “center of the cryptocurrency industry.’

Since the beginning of the year, Ether has been up around 59%, while Bitcoin gained approx. 51%.

Source: cnbc.com, reuters.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Ethereum
arrow
ethereum chart
Bitcoin
arrow
btcfutures chart