Peloton plans to sell $1 billion in stock offering

November 16, 2021
Peloton plans to sell $1 billion in stock offering

Peloton revealed earlier today that it wants to sell an additional $1 billion of its Class A Common shares to ramp up cash flow amid slowing momentum for its products

Peloton’s latest financial move comes after a wider-than-expected loss in fiscal Q1 earlier this month, when it also slashed the full-year revenue outlook by $1 billion. The money shortage is a consequence of its investments into marketing, launching new products and bolstering its supply chain. From analysts and investors’ perspective, the investments might have been ill-timed.

The exercise equipment & media company is expected to grant the underwriters of its offering a 30-day option to purchase up to another $150 million worth of shares at the public offering price. Peloton already has interested buyers such as affiliates of Durable Capital Partners and TCV and accounts advised by T. Rowe Price Associate.

Usually, public companies pursue stock offerings to take advantage of a growing share price, but this case does not apply to Peloton. The company’s market value has plunged in 2021, falling almost 70% since the beginning of the year. On Monday, November 15, Peloton closed the trading session with shares down 3.5% after reaching a 52-week low of $46.70 apiece earlier in the day.

Sources: cnbc.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Peloton
arrow
peloton chart