Q4 earnings beat for Moderna

February 25, 2022
Q4 earnings beat for Moderna

The drugmaker posted stronger-than-expected Q4 earnings. The company boosted the full-year sales forecast

Moderna posted diluted GAAP (generally accepted accounting principles) earnings per share of $11.29 for the three months ending in December. The figures are significantly higher than the 69 cents per share loss reported in the year-ago period. Group revenues also topped expectations, coming in at $7.21 billion. For the whole year, the company announced sales of $18.5 billion for 2021, significantly higher than the $803 million reported for 2020.

Moderna executives mentioned that they believe a fourth COVID-19 vaccine shot will be needed late this year due to waning protection from previous doses. This could push up sales in the second half of 2022. CEO Stephane Bancel stressed that Moderna’s current deals projections for Spikevax COVID-19 shot don’t include any additional sales in the US this year. The figures are expected to be at $19 billion in 2022. Orders for its vaccine have been confirmed for 2023 from Canada, the UK, and Taiwan.

Moderna’s stock price closed 15.10% higher, at $156.23 per share as of Thursday.


Sources: finance.yahoo.com, thestreet.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

Moderna Inc
arrow
moderna chart