Video Courses

Với các khóa đào tạo giao dịch trực tuyến chuyên dụng của chúng tôi, bạn chắc chắn sẽ đưa trải nghiệm giao dịch của mình lên một tầm cao hoàn toàn mới! Clicktrades.com cung cấp cho bạn bộ tài nguyên đào tạo hoàn chỉnh mà bạn có thể sử dụng để cải thiện kiến thức của mình cho dù bạn là nhà giao dịch mới bắt đầu hay là chuyên gia trong ngành.

 • Người mới bắt đầu
 • Chuyên gia
 • Learning time: 26 min
  4 Videos

  Forex Beginners Courses

  What you learn:

  • Thị trường Forex là gì
  • Giá mua và Giá bán là gì
  • Cách sử dụng Lệnh Cắt lỗ hoặc Chốt lãi khi bạn quyết định giao dịch
  Start Course
  Learning time: 10 min
  4 Videos

  CFD và Cổ phiếu

  What you learn:

  • Hợp đồng Chênh lệch là gì
  • Tại sao nên giao dịch Hợp đồng Chênh lệch
  • Những lợi ích chính của việc giao dịch Hợp đồng Chênh lệch
  Start Course
  Learning time: 4 min
  6 Videos

  Forex Beginner's Videos

  What you learn:

  • How to distribute risks across markets
  • What passive and aggressive investments are
  • How to trade Currency Pairs
  Start Course
  Learning time: 3 min
  3 Videos

  Forex Terms Videos

  What you learn:

  • What Short and Long positions are
  • How Pips are calculated
  • What a Take Profit Order is
  Start Course
 • Learning time 150 min
  1 Ebook

  Advanced Forex E-book

  What you learn:

  • How to invest like a proficient trader
  • What successful Capital Management is
  • How to do Market Analysis
  Start Course
  Learning time 75 min
  10 Videos

  Trading Strategies

  What you learn:

  • How experts use trading strategies
  • What the major trading strategies are
  • How to optimise strategies for different instruments
  Start Course
  Learning time 4 min
  5 Videos

  Forex Expert's Videos

  What you learn:

  • How to use advanced Patterns
  • What Support and Resistance lines are
  • How to use Passive and Aggressive Rules
  Start Course
  Learning time 35 min
  9 Videos

  Advanced Trading Tools

  What you learn:

  • How to use the Japanese candlesticks
  • What all the major Bullish and Bearish trading patterns are
  • How to analyse the market movements
  Start Course

Trải nghiệm giao dịch tối thượng

ClickTrades cung cấp tin tức và phân tích thị trường để hỗ trợ nhà giao dịch trong các chiến lược và quyết định giao dịch của họ. Tham gia ClickTrades cũng bao gồm việc tận hưởng chênh lệch thấp, đòn bẩy cao và miễn phí hoa hồng tiền giao dịch nạp tiền và rút tiền.*

*Đối với bất kỳ số tiền có thể rút nào thấp hơn 100 USD/EUR/GBP hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào khác tương đương, phí/lệ phí sẽ do khách hàng chi trả. (Người thụ hưởng sẽ thanh toán chi phí - BEN).

Giao dịch ngay
Xem thêm