ظروف التداول

Select Platform

  • Forex
  • Crypto Currencies
  • Indices
  • Commodities
  • Bonds
  • ETFs
  • Shares
  • Blends
   • Instrument
   • Spread (as low as) *
   • Currency
   • Spread Type **
   • Leverage
   • Trading hours (GMT)
   • Minimum Trade Size
   • Swap - BUY
   • Swap - SELL
    • AUD/USD
    • 0.0003
    • USD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0074 %
    • -0.0065 %
    • EUR/USD
    • 0.00018
    • USD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • GBP/USD
    • 0.00018
    • USD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0074 %
    • -0.0065 %
    • NZD/USD
    • 0.0004
    • USD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • USD/CAD
    • 0.0003
    • CAD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • USD/CHF
    • 0.0003
    • CHF
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0042 %
    • -0.0097 %
    • USD/JPY
    • 0.027
    • JPY
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.006 %
    • -0.0079 %
    • AUD/CAD
    • 0.0008
    • CAD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0074 %
    • -0.0065 %
    • AUD/CHF
    • 0.0007
    • CHF
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0046 %
    • -0.0093 %
    • AUD/JPY
    • 0.04
    • JPY
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0064 %
    • -0.0075 %
    • AUD/NZD
    • 0.0006
    • NZD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0074 %
    • -0.0065 %
    • CAD/CHF
    • 0.0008
    • CHF
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0042 %
    • -0.0097 %
    • CAD/JPY
    • 0.06
    • JPY
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.006 %
    • -0.0079 %
    • CHF/JPY
    • 0.034
    • JPY
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0088 %
    • -0.0051 %
    • EUR/AUD
    • 0.0009
    • AUD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • EUR/CAD
    • 0.0005
    • CAD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • EUR/CHF
    • 0.0005
    • CHF
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0049 %
    • -0.009 %
    • EUR/GBP
    • 0.0003
    • GBP
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • EUR/JPY
    • 0.04
    • JPY
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0067 %
    • -0.0072 %
    • EUR/NOK
    • 0.004
    • NOK
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:15-21:55
    • 1000
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • EUR/NZD
    • 0.002
    • NZD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • EUR/SEK
    • 0.005
    • SEK
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:15-21:55
    • 1000
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • GBP/AUD
    • 0.0007
    • AUD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • GBP/CAD
    • 0.0012
    • CAD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0074 %
    • -0.0065 %
    • GBP/CHF
    • 0.0005
    • CHF
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0046 %
    • -0.0093 %
    • GBP/JPY
    • 0.04
    • JPY
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0064 %
    • -0.0075 %
    • GBP/NZD
    • 0.0009
    • NZD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0074 %
    • -0.0065 %
    • NZD/CAD
    • 0.001
    • CAD
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • NZD/CHF
    • 0.0007
    • CHF
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0042 %
    • -0.0097 %
    • NZD/JPY
    • 0.035
    • JPY
    • Fixed
    • 1:300
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.006 %
    • -0.0079 %
    • USD/DKK
    • 0.002
    • DKK
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:05-21:55
    • 1000
    • -0.0049 %
    • -0.009 %
    • USD/NOK
    • 0.005
    • NOK
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:15-21:55
    • 1000
    • -0.0063 %
    • -0.0076 %
    • USD/SEK
    • 0.005
    • SEK
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:15-21:55
    • 1000
    • -0.0076 %
    • -0.009 %
    • EUR/CZK
    • 0.07
    • CZK
    • Fixed
    • 1:100
    • Mon-Fri 08:17-15:14
    • 1000
    • -0.0083 %
    • -0.0056 %
    • USD/CZK
    • 0.07
    • CZK
    • Fixed
    • 1:100
    • Mon-Fri 08:17-15:14
    • 1000
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • EUR/HUF
    • 0.75
    • HUF
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0094 %
    • -0.0044 %
    • USD/HUF
    • 0.75
    • HUF
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0088 %
    • -0.0051 %
    • CHF/PLN
    • 0.004
    • PLN
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:15-21:55
    • 1000
    • -0.0093 %
    • -0.0046 %
    • EUR/PLN
    • 0.0035
    • PLN
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:15-21:55
    • 1000
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • USD/PLN
    • 0.003
    • PLN
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:15-21:55
    • 1000
    • -0.0065 %
    • -0.0074 %
    • EUR/RON
    • 0.025
    • RON
    • Fixed
    • 1:200
    • Mon-Fri 08:20-12:55
    • 1000
    • -0.0104 %
    • -0.0035 %
    • GBP/RON
    • 0.025
    • RON
    • Fixed
    • 1:200
    • Mon-Fri 08:20-12:55
    • 1000
    • -0.0101 %
    • -0.0038 %
    • USD/RON
    • 0.02
    • RON
    • Fixed
    • 1:200
    • Mon-Fri 08:20-12:55
    • 1000
    • -0.0097 %
    • -0.0042 %
    • EUR/RUB
    • 1
    • RUB
    • Variable
    • 1:25
    • Mon-Fri 07:05-16:00
    • 1000
    • -0.0264 %
    • 0.0082 %
    • USD/RUB
    • 0.75
    • RUB
    • Variable
    • 1:25
    • Mon-Fri 07:05-16:00
    • 1000
    • -0.0257 %
    • 0.0082 %
    • EUR/TRY
    • 0.01
    • TRY
    • Variable
    • 1:10
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0611 %
    • 0.0082 %
    • GBP/TRY
    • 0.007
    • TRY
    • Variable
    • 1:10
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0608 %
    • 0.0082 %
    • USD/TRY
    • 0.005
    • TRY
    • Variable
    • 1:10
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0604 %
    • 0.0082 %
    • GBP/SGD
    • 0.006
    • SGD
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0083 %
    • -0.0084 %
    • USD/SGD
    • 0.0006
    • SGD
    • Fixed
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0078 %
    • -0.0088 %
    • USD/BRL
    • 0.06
    • BRL
    • Fixed
    • 1:50
    • Mon-Fri 14:31-21:00
    • 1000
    • -0.0194 %
    • -0.0082 %
    • USD/CNH
    • 0.0025
    • CNH
    • Fixed
    • 1:50
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0169 %
    • -0.0082 %
    • USD/INR
    • 0.1
    • INR
    • Variable
    • 1:20
    • Mon-Fri 03:45-09:59
    • 1000
    • -0.0174 %
    • -0.0082 %
    • USD/MXN
    • 0.01
    • MXN
    • Fixed
    • 1:50
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0222 %
    • 0 %
    • USD/THB
    • 0.11
    • THB
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.009 %
    • -0.0076 %
    • USD/ZAR
    • 0.01
    • ZAR
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:00-21:55
    • 1000
    • -0.0174 %
    • -0.0082 %
   • Instrument
   • Spread (as low as) *
   • Currency
   • Spread Type **
   • Leverage
   • Trading hours (GMT)
   • Minimum Trade Size
   • Swap - BUY
   • Swap - SELL
    • Bitcoin Futures
    • 16
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun-Fri: 23:05-21:55
    • 0.01
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • AAVE
    • 2.95
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Cardano
    • 0.03
    • USD
    • Variable
    • 1:1
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 100
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Bitcoin Cash
    • 3.5
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 0.01
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Bitcoin Spot
    • 111.7
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 0.01
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Compound
    • 3.31
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 0.1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Dash
    • 2.1
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Polkadot
    • 0.33
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • EOS
    • 0.06
    • USD
    • Variable
    • 1:1
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 10
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Ethereum
    • 3.5
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 0.01
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Chainlink
    • 0.29
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Ethereum EUR
    • 2.8
    • EUR
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 0.01
    • -0.041 %
    • -0.096 %
    • Litecoin USD
    • 0.7
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Litecoin EUR
    • 0.6
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.041 %
    • -0.096 %
    • Neo
    • 0.64
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Ripple
    • 0.0077
    • USD
    • Variable
    • 1:1
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Tron
    • 0.0016
    • USD
    • Variable
    • 1:1
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 100
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Stellar
    • 0.008
    • USD
    • Variable
    • 1:1
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 100
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Monero
    • 1.28
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Tezos
    • 0.03
    • USD
    • Variable
    • 1:1
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 1
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
    • Yearn.Finance
    • 177.86
    • USD
    • Variable
    • 1:2
    • Sun -Fri: 22:00-21:55
    • 0.01
    • -0.0563 %
    • 0.0118 %
   • Instrument
   • Spread (as low as) *
   • Currency
   • Spread Type **
   • Leverage
   • Trading hours (GMT)
   • Minimum Trade Size
   • Swap - BUY
   • Swap - SELL
    • Amsterdam 25
    • 0.19
    • EUR
    • Variable
    • 1:150
    • Mon-Fri: 07:01-20:59
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Australia 200
    • 3
    • AUD
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 22:52-05:30, 06:15-19:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Dollar Index
    • 0.05
    • USD
    • Variable
    • 1:200
    • Mon-Fri: 01:05-21:55
    • 10
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Europe 50
    • 2
    • EUR
    • Variable
    • 1:200
    • Mon-Fri: 07:01-20:59
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • France 40
    • 1.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:200
    • Mon-Fri: 23:05-20:59
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Germany 40
    • 1.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:200
    • Mon-Fri: 23:05-21:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • HongKong 50
    • 20
    • HKD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 01:15-04:00, 05:02-08:30, 09:16-15:45
    • 1
    • -0.0093 %
    • -0.0046 %
    • Italy 40
    • 18
    • EUR
    • Variable
    • 1:150
    • Mon-Fri: 08:01-16:40
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • JAPAN 225
    • 10
    • JPY
    • Variable
    • 1:150
    • Sun-Fri: 23:05-21:55
    • 10
    • -0.0067 %
    • -0.0072 %
    • Spain 35
    • 6.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:150
    • Mon-Fri: 08:05-18:55
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Swiss 20
    • 5
    • CHF
    • Variable
    • 1:150
    • Mon-Fri: 07:05-20:55
    • 1
    • -0.009 %
    • -0.0049 %
    • TECH 100
    • 1.6
    • USD
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 23:01-21:10
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • UK 100
    • 1.2
    • GBP
    • Variable
    • 1:200
    • Mon-Fri: 23:05-20:59
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • USA 30
    • 3
    • USD
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 23:01-21:10
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • USA 500
    • 0.65
    • USD
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 23:01-21:10
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • USA 2000
    • 0.5
    • USD
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 23:05-21:10, 21:35-22:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • VIXX
    • 0.18
    • USD
    • Variable
    • 1:50
    • Sun-Fri: 22:05-20:10
    • 10
    • -0.0424 %
    • -0.041 %
   • Instrument
   • Spread (as low as) *
   • Currency
   • Spread Type **
   • Leverage
   • Trading hours (GMT)
   • Minimum Trade Size
   • Swap - BUY
   • Swap - SELL
    • Corn
    • 0.7
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 01:05-13:40, 14:35-19:10
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • RICE
    • 0.06
    • USD
    • Variable
    • 1:50
    • Mon-Fri: 01:05-02:55, 14:35-19:10
    • 100
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SOYBEAN
    • 1.5
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 01:05-13:40, 14:35-19:10
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • WHEAT
    • 0.6
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 01:05-13:40, 14:35-19:10
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • COCOA
    • 5
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 09:46-18:29
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Coffee
    • 0.35
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 09:16-18:29
    • 10
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • COTTON
    • 0.3
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 02:05-19:15
    • 10
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • OrangeJuice
    • 0.8
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 13:01-18:59
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SUGAR
    • 0.04
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 08:31-17:59
    • 100
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Brent Oil
    • 0.04
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 01:01-21:55
    • 10
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Heating Oil
    • 0.002
    • USD
    • Variable
    • 1:150
    • Sun-Fri: 23:01-21:55
    • 100
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Natural Gas
    • 0.012
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Sun-Fri: 23:01-21:55
    • 100
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Crude Oil
    • 0.03
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Sun-Fri: 23:01-21:55
    • 10
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • COPPER
    • 0.0055
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Sun-Fri: 23:01-21:55
    • 100
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Gold
    • 0.64
    • USD
    • Variable
    • 1:200
    • Sun-Fri: 23:01-21:55
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Platinum
    • 2
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Sun-Fri: 23:01-21:55
    • 1
    • -0.0104 %
    • -0.0118 %
    • Palladium
    • 3
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Sun-Fri: 23:01-21:55
    • 1
    • -0.0104 %
    • -0.0118 %
    • Silver
    • 0.027
    • USD
    • Variable
    • 1:150
    • Sun-Fri: 23:01-21:55
    • 100
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
   • Instrument
   • Spread (as low as) *
   • Currency
   • Spread Type **
   • Leverage
   • Trading hours (GMT)
   • Minimum Trade Size
   • Swap - BUY
   • Swap - SELL
    • Gilt 10Y Bond
    • 0.06
    • GBP
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 08:10-18:00
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • GER 10Y Bond
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:100
    • Mon-Fri: 07:00-21:00
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • US TNOTE 10Y
    • 0.06
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Sun-Fri: 23:01-21:59
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • US TBOND 30Y
    • 0.06
    • USD
    • Variable
    • 1:100
    • Sun-Fri: 23:01-21:59
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
   • Instrument
   • Spread (as low as) *
   • Currency
   • Spread Type **
   • Leverage
   • Trading hours (GMT)
   • Minimum Trade Size
   • Swap - BUY
   • Swap - SELL
    • NOBL
    • 0.6
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Ishares Msci Emg
    • 0.32
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • ACWI
    • 0.2
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • AGQ
    • 0.08
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • ARK Innovation ETF
    • 0.76
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Proshares Bitcoin Strategy
    • 0.4
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • DBC
    • 0.04
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • DEM
    • 0.15
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • DIA
    • 0.6
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • DLN
    • 0.15
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Direxion Daily Energy
    • 0.08
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • EWT
    • 0.08
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • EWY
    • 0.25
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • FAS
    • 0.2
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • FAZ
    • 0.4
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • FXE
    • 0.25
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • GLD
    • 0.5
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • IDU
    • 0.45
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • IPO.N
    • 0.1
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • IWM
    • 0.35
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • IWO
    • 0.5
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • JNUG
    • 0.03
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • Lithium and Battery Tech
    • 0.3
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • MDY
    • 0.9
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • NUGT
    • 0.07
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • QID
    • 0.24
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • QLD
    • 0.25
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SDOW
    • 0.4
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SDS
    • 0.35
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SFY.AX
    • 0.2
    • AUD
    • Variable
    • 1:1
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • SLV
    • 0.04
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SPXU
    • 0.25
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SPY
    • 0.6
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SQQQ
    • 1.25
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • SSO
    • 0.13
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • TBT
    • 0.07
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • TQQQ
    • 0.03
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • TWM
    • 0.28
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • TZA
    • 0.24
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • UPRO
    • 0.1
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • USO
    • 0.03
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • VTI
    • 0.35
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLB
    • 0.2
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLE
    • 0.35
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLF
    • 0.1
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLI
    • 0.2
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLK
    • 0.15
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLP
    • 0.2
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLU
    • 0.15
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLV
    • 0.2
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
    • XLY
    • 0.25
    • USD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 14:31-21:00
    • 1
    • -0.0076 %
    • -0.0063 %
   • Instrument
   • Spread (as low as) *
   • Currency
   • Spread Type **
   • Leverage
   • Trading hours (GMT)
   • Minimum Trade Size
   • Swap - BUY
   • Swap - SELL
    • Abacus
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • AGL Energy
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • ALS
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Alumina
    • 0.01
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Amcor
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • AMP
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Ansell
    • 0.1
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • ANZ Banking
    • 0.1
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • APA
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Aristocrat
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • ASX
    • 0.15
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Aurizon
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • AusNet
    • 0.01
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Bendigo & Adelaide Bank
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Bank of Queensland
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • BlueScope
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Brambles
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Breville
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • BWP Trust
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Caltex Australia
    • 0.15
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • carsales.com
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • CBA
    • 0.25
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Challenger
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Charter Hall
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Charter Hall Retail
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • CIMIC Group
    • 0.15
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Cochlear
    • 0.35
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Computershare
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Crown Resorts
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • CSL
    • 0.4
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • CSR
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Downer Edi
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Fletcher Building
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Flight Centre
    • 0.15
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Fortescue Metals
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Goodman Group
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Graincorp
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Harvey Norman
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Iluka Resources
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Incitec Pivot
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Independence Group
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Insurance Australia
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • InvoCare
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • IOOF
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • IRESS
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • James Hardie
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • JB Hi-Fi
    • 0.1
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Lend Lease
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Macquarie
    • 0.25
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Macquarie Atlas Roads
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Mcmillan Shakespeare
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Medibank
    • 0.01
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Metcash
    • 0.01
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Mineral Resources
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Mirvac
    • 0.01
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • NAB
    • 0.1
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Newcrest Mining
    • 0.1
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Nufarm
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Orica
    • 0.06
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Origin Energy
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • OZ Minerals
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Perpetual
    • 0.15
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Platinum MGM
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Primary Health Care
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Qantas Airways
    • 0.01
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • QBE Insurance
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Qube Logistics
    • 0.01
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Ramsay Health Care
    • 0.2
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Regis Resources
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • ResMed
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Scentre Group
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Seek
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Seven Holdings
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Seven West Media
    • 0.01
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Sims Metal Management
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Sonic Healthcare
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Spark New Zealand
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Stockland
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Super Retail
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Sydney Airport
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Tabcorp
    • 0.02
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Telstra
    • 0.03
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Transurban
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Treasury Wine Estates
    • 0.05
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Wesfarmers
    • 0.15
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Westpac
    • 0.1
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Woodside Petroleum
    • 0.1
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Woolworths
    • 0.1
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Worleyparsons
    • 0.04
    • AUD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 23:05-04:55
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Andritz
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • CA Immo
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Immofinanz
    • 0.01
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Oesterreich Post
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • OMV
    • 0.11
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Uniqa Austria
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Verbund
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Voestalpine
    • 0.11
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Wienerberger
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:24
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • ABInbev
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Ackermans & van Haaren
    • 0.6
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Ageas
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Befimmo
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bekaert
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bpost
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Cofinimmo
    • 0.5
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Colruyt
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • D'Ieteren
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • GBL
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • KBC Bank
    • 0.16
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Solvay
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Telenet
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Tessenderlo
    • 0.08
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • UCB
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Umicore
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Cez
    • 2
    • CZK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:20-15:14
    • 1
    • -0.0097 %
    • -0.0069 %
    • KOMERCNI
    • 4
    • CZK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:20-15:14
    • 1
    • -0.0097 %
    • -0.0069 %
    • Moneta
    • 0.3
    • CZK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:20-15:14
    • 1
    • -0.0097 %
    • -0.0069 %
    • Carlsberg
    • 1.6
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Chr. Hansen
    • 1.1
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Coloplast
    • 1.1
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • DanskeBank
    • 0.5
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • DSV
    • 1
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • FLSmidth
    • 0.8
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • GN Store
    • 0.45
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • ISS
    • 0.5
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Jyske Bank
    • 0.75
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Lundbeck
    • 0.65
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Moeller-Maersk
    • 20
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • NKT
    • 1
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • NovoNordisk
    • 1
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Novozymes
    • 1
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Sydbank
    • 0.7
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Topdanmark
    • 0.6
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Tryg
    • 0.25
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • VestasWind
    • 1.2
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • William Demant
    • 0.4
    • DKK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-15:55
    • 1
    • -0.0056 %
    • -0.0083 %
    • Cargotec
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Elisa
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Fortum
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Huhtamaki
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Kemira
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Kesko
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Kone
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Konecranes
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Metso
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Neste Oil
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Nokian Tyres
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Orion
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Rovio
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Sampo
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • StoraEnso
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Tieto
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • UPM-Kymmene
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Valmet
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Accor
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Aeroports de Paris
    • 0.35
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Airbus
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • AirFranceKLM
    • 0.03
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • AirLiquide
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Alstom
    • 0.07
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Arkema
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Atos
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bic
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BioMerieux
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BNPParibas
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bollore
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bouygues
    • 0.09
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bureau Veritas
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • CapGemini
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Carrefour
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Casino Groupe
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • CNP Assurances
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • CreditAgricole
    • 0.03
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Danone
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Dassault
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Christian Dior
    • 0.65
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Edenred
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • EDF
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Eiffage
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Engie
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Essilor
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Eurazeo
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Eurofins Scientific
    • 1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Europcar
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Eurotunnel
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Eutelsat
    • 0.28
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Faurecia
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Fonciere des Regions
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Gecina
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Hermes
    • 0.95
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Icade
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Imerys
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Ipsen
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • JCDecaux
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Klepierre
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Lagardere
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Legrand
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Loreal
    • 0.5
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • LVMH
    • 0.5
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • MetropoleTV
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Michelin
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Nexans
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Orange
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Orpea
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Pernod Ricard
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Plastic Omnium
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Publicis
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Remy Cointreau
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Renault
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Rexel
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Rubis
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Safran
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • SaintGobain
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Sanofi
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Schneider
    • 0.16
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • SCOR
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • SES
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • SocieteGenerale
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Sodexo
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • STMicroelectronics
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Teleperformance
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • TF1
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Thales
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Total
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Ubisoft
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Valeo
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Veolia
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Vinci
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Vivendi
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Wendel
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Worldline
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Aareal Bank
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Adidas
    • 0.5
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Allianz
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Aurubis
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BASF
    • 0.45
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bayer
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Beiersdorf
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bilfinger
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BMW
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BorussiaD
    • 0.03
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Brenntag
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Commerzbank
    • 0.03
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Continental
    • 0.9
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Covestro AG
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Daimler
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Delivery Hero SE
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Deutsche Euroshop
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • DeutscheBank
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Deutsche Boerse
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Deutsche Post
    • 0.07
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • DeutscheTelekom
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Deutsche Wohnen
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Duerr
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • EON
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Fraport
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • freenet
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Fresenius
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Fresenius Medical
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Fuchs Petrolub
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • GEA
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Gerresheimer
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Hannover Rueck
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • HeidelbergCement
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • HelloFresh
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Henkel
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Hochtief
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Hugo Boss
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Infineon
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • KplusS
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Krones
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Lanxess
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • LEG
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Leoni
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Linde
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Lufthansa
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Merck KGAA
    • 0.5
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Metro
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Morphosys
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • MTU Aero
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Munich Re
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Nordex
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Porsche
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • ProSiebenSat.1
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Puma
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Qiagen
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Rheinmetall
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • RWE
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Salzgitter
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • SAP
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Sartorius
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Siemens
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Siemens Energy
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • SMA Solar
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Software
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Suedzucker
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Symrise
    • 0.17
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • ThyssenKrupp
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Traton SE
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • TUI
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • United Internet
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Varta AG
    • 0.44
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Volkswagen
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Vonovia
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Wacker Chemie
    • 0.35
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Zalando
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Aalberts
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • ABNAmro
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Aegon
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Ahold
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Akzo Nobel
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Aperam
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Arcadis
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • ArcelorMittal
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • ASM International
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • ASML
    • 0.35
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Ayden
    • 2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BAM Groep
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Boskalis
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Corbion
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • DSM
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Eurocommercial
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Fugro
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Heineken
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • ING
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • KPN
    • 0.08
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • NN
    • 0.08
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • OCI
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Philips
    • 0.07
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • PostNL
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Randstad
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • RELX
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • RoyalDutchShell
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • SBM
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Takeaway.com NV
    • 0.3
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • TKH Group
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • TomTom
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Vopak
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Wolters Kluwer
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:01-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • AIA
    • 0.16
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • ALIBABA HK
    • 0.2
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Baidu Inc
    • 3
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Bank of China
    • 0.01
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • BEA HK
    • 0.1
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Beijing Enterprises
    • 0.2
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Bilibili Inc
    • 16
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • BOCHK
    • 0.08
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • BOCOM
    • 0.02
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Budweiser Brewing Company APAC Limited
    • 0.15
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Cansino Biologics
    • 0.5
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Cathay Pacific
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • CCB (Asia)
    • 0.02
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • ChinaCoal
    • 0.02
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • China Life
    • 0.06
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Longyuan Power
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • China Merchants Holdings
    • 0.07
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • China Overseas
    • 0.08
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • China Railway Group
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • China Resources Land
    • 0.08
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • China Resources Power
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • China Shenhua
    • 0.05
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • China Telecom
    • 0.02
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • ChinaTower
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • CITIC
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • CK Hutchison
    • 0.3
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • CLPGroup
    • 0.4
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • CNOOC
    • 0.05
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • CR Beer
    • 0.06
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Dongfeng
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Esprit
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Fosun
    • 0.05
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Geely Auto
    • 0.05
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Guangdong Investment
    • 0.05
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Henderson Land
    • 0.15
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Hang Lung
    • 0.05
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Hang Seng Bank
    • 0.45
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Hengan
    • 0.2
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • HK & China Gas
    • 0.05
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Huabao
    • 0.01
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Huaneng Power
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • ICBC
    • 0.02
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • JD.com HK
    • 0.4
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Jiangxi Copper
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Kerry Props
    • 0.07
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Kuaishou
    • 0.6
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Kunlun Energy
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Li Auto Inc HK
    • 0.6
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • MTR Corporation
    • 0.2
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • NetEase
    • 0.4
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • NWD Company
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Ping An
    • 0.2
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Power Assets
    • 0.25
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • SEHK
    • 0.65
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Shanghai Industrial
    • 0.06
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Shimao
    • 0.05
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Sino Land
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Sun Hung Kai
    • 0.3
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Swire Pacific
    • 0.3
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Tencent
    • 0.95
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Tingyi
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Tsingtao Brewery
    • 0.12
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Wharf Holdings
    • 0.15
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Want Want China
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Xiaomi
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Xinyi Glass
    • 0.03
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Xpeng HK Inc
    • 1
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • Zhongsheng
    • 0.04
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • ZTE Corporation
    • 0.06
    • HKD
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 01:35-03:55, 05:05-07:55
    • 1
    • -0.0107 %
    • -0.0059 %
    • A2A
    • 0.01
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Atlantia
    • 0.025
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Autogrill
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Azimut
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BancoPopolare
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Banca Generali
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BMPS
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Brembo
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • BuzziUnicem
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Campari
    • 0.01
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • CNH Industrial
    • 0.03
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • doValue SpA
    • 0.005
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Enel
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Eni
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Exor
    • 0.14
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Stellantis N.V
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Finmeccanica
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Generali
    • 0.03
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Intesa
    • 0.01
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Juventus
    • 0.001
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Mediaset
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Mediobanca
    • 0.24
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Pirelli
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • PosteItalia
    • 0.025
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Prysmian
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Recordati
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Salvatore Ferragamo
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Snam
    • 0.13
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • TelecomItalia
    • 0.01
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Tenaris
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Terna
    • 0.18
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • UniCredit
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Unipol
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • UnipolSai
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:20
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Gjensidige
    • 0.3
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Marine Harvest
    • 0.4
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Norsk Hydro
    • 0.15
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Orkla
    • 0.25
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Schibsted
    • 0.7
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Statoil
    • 0.4
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Storebrand
    • 0.15
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Subsea 7
    • 0.25
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • TGS Nopec
    • 0.4
    • NOK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:10-16:15
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Eurocash
    • 0.15
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • KGHM
    • 0.25
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • OrangePolska
    • 0.06
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • PEKAO
    • 0.5
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • PGE
    • 0.05
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • PGNiG
    • 0.03
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • PKNORLEN
    • 0.25
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • PKOBP
    • 0.1
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • PZU
    • 0.1
    • PLN
    • Variable
    • 1:5
    • Mon-Fri: 08:10-15:44
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • CTT
    • 0.03
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • EDP
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • EDP Renovaveis
    • 0.03
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Galp Energia
    • 0.25
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Jeronimo Martins
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • African Rainbow Minerals
    • 30
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • AngloAmerican
    • 60
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Anglo American Platinum
    • 500
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • AngloGold Ashanti
    • 58
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Aspen Pharmacare
    • 95
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • AVI
    • 50
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Barclays Africa
    • 100
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • BHPBilliton
    • 200
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Bidvest
    • 100
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Discovery LTD
    • 26
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Exxaro Resources
    • 28
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • FirstRand
    • 50
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Gold Fields LTD
    • 14
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Growth Point Properties
    • 6
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Impala Platinum Holdings
    • 18
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Investec LTD
    • 18
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Kumba
    • 80
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Massmart Holdings
    • 10
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Mediclinic International PLC
    • 13
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Mondi PLC
    • 60
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Mr. Price
    • 100
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • MTN
    • 50
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Naspers
    • 2500
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Nedbank Group LTD
    • 50
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Netcare
    • 20
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Old Mutual LTD
    • 4
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Rand Merchant Inv
    • 10
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Remgro
    • 150
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Sanlam
    • 50
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Sasol
    • 300
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Shoprite
    • 100
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Standard Bank
    • 150
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Telkom
    • 50
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Tiger Brands
    • 150
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Truworth International
    • 20
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Vodacom
    • 100
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Woolworths Holdings
    • 12
    • ZAR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 07:06-14:49
    • 1
    • -0.0181 %
    • -0.0082 %
    • Acciona
    • 0.2
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Acerinox
    • 0.28
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Aena
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Almirall
    • 0.08
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • AmadeusITHolding
    • 0.4
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bankinter
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Bbva
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Caixabank
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Cellnex
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • EBRO
    • 0.08
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Enagas
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Endesa
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Ferrovial
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Fluidra
    • 0.24
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Gamesa
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • GasNatural
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Grifols
    • 0.08
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Iberdrola
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Inditex
    • 0.12
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Indra
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Mapfre
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • MeliaHotels
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • MerlinProp
    • 0.24
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • REE
    • 0.06
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • RepsolYPF
    • 0.05
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Sabadell
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Sacyr
    • 0.01
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Santander
    • 0.02
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Tecnicas Reunidas
    • 0.1
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Telefonica
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Viscofan
    • 0.15
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Zardoya
    • 0.04
    • EUR
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0069 %
    • -0.0069 %
    • Alfa Laval
    • 0.45
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Assa Abloy
    • 0.35
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Atlas Copco
    • 0.8
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Autoliv
    • 2.45
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • BillerudKorsnas
    • 0.4
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Boliden
    • 0.6
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Castellum
    • 0.3
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Electrolux
    • 0.6
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Elekta
    • 0.2
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Ericsson
    • 0.25
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Fabege
    • 0.4
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Getinge
    • 0.4
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Handelsbank
    • 0.35
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Hexagon
    • 0.14
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • H&M
    • 0.5
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Hufvudstaden
    • 0.5
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Husqvarna
    • 0.2
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • ICA Gruppen
    • 0.7
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Intrum Justitia
    • 0.8
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Investor AB
    • 0.22
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Kinnevik
    • 0.65
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Loomis
    • 0.75
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Lundin
    • 0.4
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Millicom
    • 1.4
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Modern Times
    • 0.8
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Sandvik
    • 0.3
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • SCA
    • 0.2
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • SEB
    • 0.2
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Securitas
    • 0.3
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Skanska
    • 0.4
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • SKF
    • 0.4
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • SSAB
    • 0.09
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Swedbank
    • 0.5
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Swedish Match
    • 0.06
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Tele2
    • 0.2
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • TeliaSonera
    • 0.15
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Trelleborg
    • 0.5
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Volvo
    • 0.35
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Volvo Car
    • 0.4
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Wallenstam
    • 0.5
    • SEK
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:25
    • 1
    • -0.0083 %
    • -0.0083 %
    • Admiral
    • 5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Antofagasta
    • 2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Ashmore
    • 1.2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Ashtead
    • 4.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • AstonMartin
    • 5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • AstraZeneca
    • 10
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Auto Trader
    • 1.25
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Avast
    • 1.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Aveva
    • 6.25
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Aviva
    • 1.1
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Babcock
    • 2.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • BAE Systems
    • 1.25
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Balfour Beatty
    • 0.6
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Barclays
    • 0.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Barratt Homes
    • 1.25
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • British American Tobacco
    • 12.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Beazley
    • 1
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Bellway
    • 7
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Berkeley Group
    • 8
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Bodycote
    • 2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Vistry Group
    • 4.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • British Foods
    • 10
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • British Land
    • 2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • BritishPetroleum
    • 1.05
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Britvic
    • 1.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • BT Group
    • 0.9
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Bunzl
    • 6
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Burberry
    • 3.3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Cairn Energy
    • 0.7
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Capital & Counties
    • 0.7
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Centamin
    • 0.6
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Centrica
    • 0.8
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Cineworld
    • 1.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Close Brothers
    • 4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Compass
    • 3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Crest Nicholson
    • 1.3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Croda International
    • 9
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • DCC
    • 15
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Deliveroo Holdings
    • 2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Derwent London
    • 9.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Diageo
    • 5.3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Direct Line
    • 1.05
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Dixons Carphone
    • 1
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Domino's Pizza
    • 2.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Drax
    • 1.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • DS Smith
    • 1.1
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Dunelm
    • 4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • EasyJet
    • 3.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Electrocomponents
    • 1.3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Elementis
    • 0.8
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Filtrona
    • 1.8
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Evraz
    • 0.8
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Experian
    • 3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Ferguson PLC
    • 10
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • FirstGroup
    • 0.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Fresnillo
    • 3.3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Glencore
    • 0.85
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Go-Ahead
    • 6
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Great Portland Estates
    • 2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Greencore
    • 1.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Greggs
    • 4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • GlaxoSmithKline
    • 3.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • GVC
    • 2.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Halfords
    • 1.2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Halma
    • 2.8
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Hammerson
    • 1.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Hargreaves Lansdown
    • 3.95
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Hays
    • 0.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Hikma Pharmaceuticals
    • 6.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Hiscox
    • 2.95
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Homeserve
    • 2.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Howden Joinery
    • 1
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • HSBC
    • 1.6
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Hut Group
    • 1.6
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • IAG
    • 1.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Intermediate Capital
    • 2.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • IG Holdings
    • 2.3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • InterContinental
    • 9.9
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • IMI
    • 4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Imperial Tobacco
    • 11
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Inchcape
    • 1.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Informa
    • 2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Intertek
    • 10.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Investec
    • 1.2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • itv
    • 0.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • JD Sport Fashion
    • 1.2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Johnson Matthey
    • 7.25
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • John Wood Group
    • 1.6
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Jupiter Fund
    • 1.25
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Kingfisher
    • 1
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Lancashire
    • 2.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Land Securities
    • 3.3
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Legal & General
    • 0.6
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Lloyds
    • 0.2
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • LSE
    • 7.4
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Man
    • 0.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • MarksSpencer
    • 1.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10
    • Mon-Fri: 08:05-16:30
    • 1
    • -0.0072 %
    • -0.0067 %
    • Marston's
    • 0.5
    • GBp
    • Variable
    • 1:10