Các Tài khoản

Hãy tìm hiểu thêm về các lợi ích mà bạn có thể nhận được tại Clicktrades!
Thiết yếu - 1.000 USD
Phù hợp cho Người mới bắt đầu
Độc đáo - 5.000 USD Lựa chọn của Nhà giao dịch
Nổi bật - 25.000 USD
Tốt nhất cho sự phát triển

Truy cập Nền tảng WebTrader

Hỗ trợ từ thứ Hai đến thứ Sáu, 6:00 giờ sáng đến 01:00 giờ chiều theo giờ GMT

Tài khoản Demo

Nhận định thị trường & nghiên cứu tài chính hàng ngày

Khuyến nghị Hàng ngày của Chuyên gia phân tích * bên thứ ba

Thư viện Video Được truy cập Đầy đủ

Nhân viên phụ trách Tài khoản Tận tâm

2 Ngày/Tuần

3 Ngày/Tuần

5 Ngày/Tuần

Tiếp cận mở với nghiên cứu

Điều kiện Giao dịch Đặc biệt

Trading Central

Thiết yếu - 1.000 USD


Phù hợp cho Người mới bắt đầu

Độc đáo - 5.000 USD

Lựa chọn của Nhà giao dịch

Nổi bật - 25.000 USD

Tốt nhất cho sự phát triển

Truy cập Nền tảng WebTrader

Hỗ trợ từ thứ Hai đến thứ Sáu, 6:00 giờ sáng đến 01:00 giờ chiều theo giờ GMT

Tài khoản Demo

Nhận định thị trường & nghiên cứu tài chính hàng ngày

Khuyến nghị Hàng ngày của Chuyên gia phân tích * bên thứ ba

Thư viện Video Được truy cập Đầy đủ

Nhân viên phụ trách Tài khoản Tận tâm

2 Ngày/Tuần

3 Ngày/Tuần

5 Ngày/Tuần

Tiếp cận mở với nghiên cứu

Điều kiện Giao dịch Đặc biệt

Trading Central