Các Tài khoản

Hãy tìm hiểu thêm về các lợi ích mà bạn có thể nhận được tại ClickTrades!
Thiết yếu - 1.000 USD
Phù hợp cho Người mới bắt đầu
Độc đáo - 5.000 USD Lựa chọn của Nhà giao dịch
Nổi bật - 25.000 USD Tốt nhất cho Chuyên gia

Truy cập Nền tảng WebTrader

Hỗ trợ từ thứ Hai đến thứ Sáu, 6:00 giờ sáng đến 01:00 giờ chiều theo giờ GMT

Tài khoản Demo

Nhận định thị trường & nghiên cứu tài chính hàng ngày

Khuyến nghị Hàng ngày của Chuyên gia phân tích * bên thứ ba

Thư viện Video Được truy cập Đầy đủ

Nhân viên phụ trách Tài khoản Tận tâm

Tiếp cận mở với nghiên cứu

Điều kiện Giao dịch Đặc biệt

Trading Central

Cuộc gặp một-một với Nhân viên phụ trách Tài khoản

Thiết yếu - 1.000 USD


Phù hợp cho Người mới bắt đầu

Độc đáo - 5.000 USD

Lựa chọn của Nhà giao dịch

Nổi bật - 25.000 USD

Tốt nhất cho Chuyên gia

Truy cập Nền tảng WebTrader

Hỗ trợ từ thứ Hai đến thứ Sáu, 6:00 giờ sáng đến 01:00 giờ chiều theo giờ GMT

Tài khoản Demo

Nhận định thị trường & nghiên cứu tài chính hàng ngày

Khuyến nghị Hàng ngày của Chuyên gia phân tích * bên thứ ba

Thư viện Video Được truy cập Đầy đủ

Nhân viên phụ trách Tài khoản Tận tâm

Tiếp cận mở với nghiên cứu

Điều kiện Giao dịch Đặc biệt

Trading Central

Cuộc gặp một-một với Nhân viên phụ trách Tài khoản