Forex

Với ClickTrades, bạn có thể giao dịch tiền tệ trên thị trường phi tập trung toàn cầu với chênh lệch thấp và thanh khoản cao, chọn từ ba nhóm phổ biến: đồng tiền chính, đồng tiền phụ và đồng tiền yếu.
 • Forex
 • Cổ phiếu
 • Hàng hóa
 • Trái phiếu
 • Quỹ ETF
 • Chỉ số
 • Cryptos

Phổ biến nhất

 • Công cụ
 • Bán
 • Mua
 • Thay đổi
 • Khoảng ngày
 • Xu hướng 6 Giờ a

Trải nghiệm giao dịch tối thượng

ClickTrades cung cấp tin tức và phân tích thị trường để hỗ trợ nhà giao dịch trong các chiến lược và quyết định giao dịch của họ. Tham gia ClickTrades cũng bao gồm việc tận hưởng chênh lệch thấp, đòn bẩy cao và miễn phí hoa hồng tiền giao dịch nạp tiền và rút tiền.

Giao dịch ngay
Xem thêm