IPO

Các đợt IPO được dự đoán cao của năm 2023

Hãy liên tục cập nhật các đợt IPO được mong đợi nhất trong năm

KẾ TIẾP
Kenvue Inc. Logo

Kenvue Inc.

Consumer Health

 • Trạng thái: Upcoming
 • Ngày IPO: 04.05.2023
 • Giá bán: 20$-23$

Xem báo cáo IPO

Porsche AG Logo

Porsche AG

Automotive

 • Trạng thái: Upcoming
 • Ngày IPO: 29.09.2022
 • Giá bán: -

Xem báo cáo IPO

KẾ TIẾP
Kenvue Inc. Logo

Kenvue Inc.

Consumer Health

Xem báo cáo IPO

 • Trạng thái: Upcoming
 • Ngày IPO: 04.05.2023
 • Giá bán: 20$-23$
Porsche AG Logo

Porsche AG

Automotive

Xem báo cáo IPO

 • Trạng thái: Upcoming
 • Ngày IPO: 29.09.2022
 • Giá bán: -

Những đợt IPO dự kiến

Luôn cập nhật các đợt Phát hành lần đầu ra công chúng hấp dẫn nhất

Tại sao các nhà giao dịch nên hào hứng với những đợt IPO?

Tìm hiểu lý do tại sao các nhà giao dịch trên thế giới luôn sẵn sàng giao dịch IPO

Các cuộc IPO đã diễn ra trước đây

Xem thêm chi tiết của các công ty khác đã ra mắt công chúng