IPO

Các đợt IPO được dự đoán cao của năm 2022

Hãy liên tục cập nhật các đợt IPO được mong đợi nhất trong năm

KẾ TIẾP
Clarios Logo

Clarios

Ô tô, Năng lượng, Lưu trữ năng lượng

  • Trạng thái: Sắp tới
  • Ngày IPO: -
  • Giá bán: $17 - $21

Xem báo cáo IPO

KẾ TIẾP
Clarios Logo

Clarios

Ô tô, Năng lượng, Lưu trữ năng lượng

Xem báo cáo IPO

  • Trạng thái: Sắp tới
  • Ngày IPO: -
  • Giá bán: $17 - $21

Những đợt IPO dự kiến

Luôn cập nhật các đợt Phát hành lần đầu ra công chúng hấp dẫn nhất

Tại sao các nhà giao dịch nên hào hứng với những đợt IPO?

Tìm hiểu lý do tại sao các nhà giao dịch trên thế giới luôn sẵn sàng giao dịch IPO

Các cuộc IPO đã diễn ra trước đây

Xem thêm chi tiết của các công ty khác đã ra mắt công chúng