Phí và lệ phí áp dụng cho các Giao dịch trên Nền tảng

Mục đích của trang này là nhằm đảm bảo sự minh bạch của các dịch vụ và cung cấp cho bạn chi tiết cần thiết về các chi phí và hoa hồng theo tiêu chuẩn của ngành mà bạn sẽ bị tính khi bạn giao dịch với chúng tôi. Việc này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các chính sách mà theo đó chúng tôi hoạt động và hỗ trợ bạn trong việc cải thiện kế hoạch giao dịch.

1. Chênh lệch

Chênh lệch là gì?

Chênh lệch là khác biệt giữa Giá bán và Giá mua của CFD.
Một vài yếu tố có thể ảnh hưởng tới quy mô của chênh lệch, chẳng hạn như:

 • Mức độ thanh khoản của công cụ: Các công cụ phổ biến được giao dịch với chênh lệch thấp hơn, các công cụ hiếm có chênh lệch cao hơn.
 • Biến động thị trường: Trong các điều kiện thị trường biến động, chênh lệch có xu hướng lớn hơn trong các điều kiện thị trường trầm lắng hơn.
 • Giá cổ phiếu: Khi giá của một cổ phiếu thấp, chênh lệch có thể gia tăng, vì nó có liên quan đến ý tưởng là các cổ phiếu có giá thấp thì mới hoặc ít thanh khoản hơn.

  Phí này tự động được tính khi một giao dịch thuộc mọi loại hình được mở.
  Chênh lệch sẽ khác nhau cả về giá trị và loại hình tùy thuộc vào công cụ mà bạn đang giao dịch và có thể là cố định hoặc biến đổi.

Cách thức chênh lệch hoạt động?

Giả sử rằng tài sản A được báo giá là 10.00/11.00, với việc 10.00 là giá được sử dụng để BÁN và 11.00 là giá được sử dụng để MUA.
Khi một giao dịch được mở, chênh lệch sẽ tự động được ghi nợ từ tài khoản của bạn.
Sử dụng số tiền được nhắc đến trong vị dụ ở trên, đây là 2 ví dụ về cách thức chênh lệch hoạt động:

 • Để mua 5 đơn vị của tài sản A ở mức giá 11.00 (Mức giá mở cửa cho các giao dịch MUA), chênh lệch được trả sẽ là 5 x (11.00-10.00) = 5
 • Để bán 5 đơn vị của tài sản A ở mức giá 10.00 (Mức giá mở cửa cho các giao dịch BÁN), chênh lệch được trả sẽ là 5 x (11.00-10.00) = 5

2. Phí qua đêm

Phí qua đêm là gì?

Phí qua đêm chỉ lãi suất áp dụng cho tài khoản của nhà giao dịch đối với các vị thế mà họ nắm giữ qua đêm và nó xảy ra bởi vì tác dụng của đòn bẩy, đặc tính chính của các công cụ CFD (giao dịch ký quỹ).
Để chính xác hơn, nhà giao dịch sử dụng một phần tiền này để mở vị thế CFD (phần tiền này đóng vai trò là ký quỹ được sử dụng), mượn toàn bộ giá trị hợp đồng từ Clicktrades.
Phí qua đêm trở nên hoạt động chỉ nếu giao dịch CFD được giữ qua đêm, và tùy thuộc vào Lãi suất Chính thức của đồng tiền cơ sở của công cụ .

Cách thức hoạt động?

Trong mỗi một ngày mà một vị thế được giữ mở qua đêm, việc tính toán dựa vào công thức dưới đây:

 • Phí Qua đêm = Khối lượng x ((Chênh lệch lãi suất + Đánh dấu) x Giá đóng cửa giữa kỳ) / Số ngày mỗi năm

Vì hầu hết các ngân hàng trên toàn thế giới đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật, nên sẽ không có chuyển hạn vào những ngày này, nhưng các ngân hàng sẽ vẫn áp dụng lãi suất. Để giải thích cho điều đó, thị trường Forex giữ lại giá trị lãi suất chuyển hạn của ba (3) ngày vào thứ Ba, đồng thời đối với các công cụ CFD còn lại (cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, trái phiếu, ETF, v.v), giá trị lãi suất chuyển hạn của ba ngày sẽ được dành cho thứ Sáu.
Vì điều này, có phí qua đêm gấp ba cho các cặp tỷ giá Forex vào thứ Tư và đối với các công cụ CFD còn lại vào thứ Sáu.

3. Phí Chuyển đổi

Clicktrades sẽ áp dụng phí chuyển đổi bất cứ khi nào đồng tiền tài khoản của bạn khác với đồng tiền của các công cụ được giao dịch. Phí chuyển đổi áp dụng cho những người dùng Webtrader và là phí cố định được ấn định ở mức 0,5%.

Cách thức hoạt động?

Giả sử đồng tiền tài khoản của Khách hàng là EURO và Khách hàng muốn mở một vị thế MUA trên tài sản B (một công cụ CFD trên cổ phiếu của Mỹ), được tính bằng USD. Khách hàng chọn khối lượng là 10 hợp đồng và vào thời điểm mở cửa phiên, tài sản B báo mức giá 10.50/11.50 USD, với đòn bẩy là 1:10 và cặp tỷ giá EUR/USD giao dịch ở mức 1.115000, vậy thì:

 • Ký quỹ Đã sử dụng = Khối lượng x Giá Trung bình* x Đòn bẩy = 10 x 11 USD x 10% = 11 USD
 • Ký quỹ Đã sử dụng Được chuyển đổi sang Đồng Euro = 11 USD / 1,15 (tỷ giá EUR/USD) = 9,57 EUR
 • Phí Chuyển đổi trên Ký quỹ Đã sử dụng = 9,57 x 0,5% = -0,048 EUR

Nếu chúng ta giả sử rằng báo giá của tài sản B thay đổi thành 12,50/13,50 USD trên mỗi cổ phiếu, thì:

 • Lãi/Lỗ = Khối lượng x (Giá thị trường – Giá mở cửa) = 10 x (12,50 – 11,50) = 10 USD
 • Lãi/Lỗ Được chuyển đổi sang Đồng Euro = 10 USD / 1,15 (tỷ giá EUR/USD) = 8,69 EUR
 • Phí Chuyển đổi trên Lãi/Lỗ = 8,69 x 0,5% = -0,043 EUR

Nếu chúng ta giả sử rằng Công ty thanh toán cổ tức là 0,25 USD/cổ phiếu, thì:

 • Điều chỉnh cổ tức = Khối lượng x Cổ tức = 10 x 0,25 USD = 2,5 USD
 • Điều chỉnh Cổ tức Được chuyển đổi sang Đồng Euro = 2,5 / 1,15 (tỷ giá EUR/USD) = 2,17 EUR
 • Phí chuyển đổi trên Điều chỉnh Cổ tức = 2,17 x 0,5% = -0,01 EUR

Giả sử vị thế được nắm giữ qua đêm, Lãi suất Qua đêm cho các vị thế Mua là -0,015%, báo giá của tài sản vẫn ở mức giữa đêm là 12,50/13,50 USD trên mỗi cổ phiếu, vậy thì:
Phí Qua đêm = Khối lượng x Lãi suất (Mua) x Giá Trung bình ** vào nửa đêm = 10 x -0,015% x (12,50+13,50)/2 = -0,019 USD
Phí Qua đêm được chuyển thành Đồng Euro = -0,019 / 1,15 (EUR/USD rate) = -0,016 EUR
Phí Chuyển đổi trên Phí Qua đêm = -0,016 x 0,5% = = -0,00008 EUR

* Giá Trung bình = Trung bình giữa giá MuA và BÁN = (Giá mua + Giá bán)/2

4. Phí Không hoạt động

Nếu Tài khoản Khách hàng có tình trạng không hoạt động đến từ việc không có Khớp lệnh trong khung thời gian là ba tháng (90 ngày) trở lên, thì Clicktrades sẽ tính mỗi tài khoản không hoạt động một khoản phí liên quan đến việc duy trì, quản lý và quản lý tuân thủ của các tài khoản này.
Mọi tài khoản không hoạt động sẽ bị tính phí hàng tháng là 30 USD hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền của tài khoản giao dịch.

Cách thức hoạt động?

 • Khi số dư của bất kỳ Tài khoản Không hoạt động nào mà Phí Không hoạt động được áp dụng, thấp hơn 30 USD, thì Phí Không hoạt động cho Tài khoản Không hoạt động này sẽ tương đương số tiền của số dư còn lại trên Tài khoản Không hoạt động đã đề cập. Chúng tôi có quyền tính Phí Không hoạt động theo cách hồi tố cho bất kỳ tháng nào mà trong đó chúng tôi đã có quyền tính phí nhưng không làm vậy vì các lý do kỹ thuật, như đã đề cập ở trên.
 • Nếu chúng ta giả sử rằng tài khoản của nhà giao dịch không hoạt động trong một năm trở lên, thì Clicktrades có quyền (sau khi gọi điện hoặc gửi email cho Khách hàng sử dụng chi tiết liên hệ được biết đến lần cuối của họ) để đóng Tài khoản của Khách hàng. Mọi khoản tiền có trong Tài khoản của Khách hàng sẽ được Clicktrades chuyển vào tài khoản ngân hàng của khách hàng, từ nơi mà chúng bắt nguồn trừ phi Khách hàng có chỉ dẫn khác bằng văn bản.