Tiền của bạn được an toàn với chúng tôi

Bảo hiểm lên tới 1 triệu đô la từ Clicktrades

MỞ TÀI KHOẢN

Mọi khách hàng lẻ đều được bảo hiểm
Lên đến $1,000,000

Điều đó có ý nghĩa gì với bạn? Rất đơn giản: bạn được hưởng lợi từ một lớp bảo vệ bổ sung để bạn có thể tập trung vào giao dịch. Bạn muốn biết thêm? Vui lòng kiểm tra giấy chứng nhận bảo hiểm tiền của khách hàng dưới đây:

XEM CHỨNG NHẬN
Insurance Cover Retail
Insurance Cover Retail Icon

Chính sách bảo hiểm tiền của khách hàng Clicktrades bảo vệ tiền mặt của bạn, tất cả các vị trí CFD. và chứng khoán, nhưng không bao gồm khoản lỗ giao dịch thực tế của bạn.

Insurance Cover Retail Icon

Không có chi phí bổ sung mà bạn phải trả. Chính sách bảo hiểm đã bảo hiểm cho bạn ngay từ khi bạn mở tài khoản với chúng tôi.

Insurance Cover Retail Icon

Vì Lloyds of London cung cấp chính sách bảo hiểm, do đó bạn có thể yên tâm rằng một công ty có uy tín cao sẽ đảm bảo sự an toàn cho tiền của bạn.

Insurance Cover Retail Icon

Hợp đồng này có hiệu lực một năm khi gia hạn. Giấy chứng nhận bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2022.

Insurance Cover CLient Money
Bảo hiểm Tiền của Khách hàng bảo vệ bạn như thế nào?

Bảo hiểm Tiền của Khách hàng có sẵn trong trường hợp khẩn cấp, giống như bất kỳ hình thức bảo hiểm nào khác. Nó bao gồm các khoản tiền chưa thanh toán, lên đến 1.000.000 đô la cho mỗi khách hàng, trong trường hợp khó có thể xảy ra là chúng tôi bị vỡ nợ.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ bổ sung thông qua Tài khoản Tách biệt

Sự an toàn của khách hàng và tiền của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tại Clicktrades, mỗi đô la bạn gửi được giữ trong một tài khoản riêng tại ngân hàng lớn nhất thế giới, do đó, nó an toàn 100%, được bảo vệ bằng công nghệ cấp cao.

Làm thế nào bạn có thể hưởng lợi từ Bảo hiểm Đầu tư?

Đây là điều tuyệt vời nhất: bạn không phải làm bất cứ điều gì! Nếu bạn là một trong những nhà giao dịch lẻ của chúng tôi, bạn sẽ tự động nhận được lợi ích của chính sách bảo hiểm quỹ cho khách hàng.

Bạn có câu hỏi khác?

Nếu bạn vẫn không chắc chắn về Bảo hiểm Khách hàng là gì (hoặc không biết), hãy liên hệ với Đại diện tài khoản của bạn hoặc Đội Dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email/điện thoại/trò chuyện trực tiếp.

Insurance Cover Ask