Levi Strauss beats Q1 estimates

April 07, 2022
Levi Strauss beats Q1 estimates

The denim jeans retailer posted quarterly results that beat Wall Street forecasts

Levi Strauss & Co’s Q1 2022 revenue rose 21.8% to $1.59 billion, higher than the $1.55 billion estimated by analysts. The EPS came in at 46 cents, above 42 cents per share estimates.

Levi has benefited from price increases meant to mitigate the impact of supply chain disruptions, inventory shortages, and inflationary pressures. Also, the hot trend for high-rise jeans and loose-fitting clothes has boosted sales.

The company reiterated its full 2022-year guidance, with estimated net revenue in the range of $6.4 - $6.5 billion, pointing to a growth of 11-13% and an adjusted diluted EPS in the field of $1.50-$1.56. It has also considered the financial hit by its recent decision to temporarily suspend its activity in Russia, which accounts for 2% of the company’s sales. "The ongoing consumer demand across our portfolio of brands and our proven ability to deliver profitable growth gives us the confidence to reaffirm our full-year outlook despite the incremental headwinds from ongoing macro challenges," CFO Harmit Singh stated.

At the moment of writing, Levi Strauss’ stock price was trading 2.37% higher.

Sources: finance.yahoo.com, investing.com

Thông tin này do ClickTrades.com biên soạn và không phải là đề nghị hoặc chào mời nhằm mục đích mua hoặc bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này hoặc tham gia vào bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, cũng như không phải lời khuyên hoặc khuyến nghị liên quan đến các sản phẩm tài chính đó.

Thông tin này được chuẩn bị cho mục đích lưu hành chung. Nó không liên quan đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của bất kỳ người nhận nào.Bạn nên đánh giá riêng từng sản phẩm tài chính và xem xét sự phù hợp của sản phẩm tài chính đó, bằng cách tính đến các mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu riêng của mình, và bằng cách tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập khi cần, trước khi giao dịch bất kỳ sản phẩm tài chính nào được đề cập trong tài liệu này.

Không được phép công bố, lưu hành, sao chép hoặc phân phối thông tin này, dù toàn bộ hay một phần, cho bất kỳ người nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.Hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo của hiệu suất có thể đạt được hoặc hiệu suất trong tương lai. Mọi quan điểm hoặc ý kiến được trình bày chỉ là của riêng tác giả và không hẳn đại diện cho quan điểm của ClickTrades.com.

Đã thêm gần đây

Dụng cụ bị ảnh hưởng nhiều nhất

LEVI STRAUSS
arrow
levistrauss chart